top of page

SEPTEMBER 2021 | VOL3

Click to buy


CONTRIBUTORS


Freedom of Femininity

Photo: Halyna Bezverkhnya @halyna.ph

Model: Yuliia Andreieva @a_mne_fioletovo


Scarlett

Photo: Viktoria Nikolashvili @viktoria_nikolashvili

Model: Dasha Tikhonova

MUA: Valeria Tselebrovskaya

Stylist: Maria Kotkova


Girl, apple orchard, portrait, flowers

Photo: Yaroslav kuznetsov @_yarozen_

Model: @_petit.matin_


Ending spring

Photo: xinyi deng @caroledeng_

Model: Alina


"Do not threaten southern Russia"

Photo: Darya Artemeva @dvecherina

Model: Марина Терехова @boni_boni_24_


Wild&Free

Photo: Christina Pliushch @christinapliushch

Model: Milana Spiridonova @wilanej

bottom of page