top of page

Lupin \\ AUGUST - VOL3Photo: Elena Efanova @efanova_photo

Model: Evgeny Nikolaev @beautysterva

Stylist & Access: Yasmina Khalitova @jasmina_florist

Stylist: Olga Kantysheva @ol.ka.wedding

bottom of page