top of page

Colors of Nostalgia \\ OCTOBER - VOL3
Model & Creative Director: Alena Starostina @ostinastar

Photographer: Bob Cozma @bob_kozma_photography

Retoucher: Eugene Polyak @eugenepolyak

Designer: Manya Nofal @manyanjewelry

Hairstylist: Rocky Vitelli @rockyvitelli

bottom of page